13

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Zoekterm
Datum

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Het Europees Parlement: organisatie en werking

01-02-2018

De organisatie en werking van het Europees Parlement vallen onder het Reglement van het Parlement. De activiteiten van het Parlement worden verricht door de politieke organen, commissies, delegaties en fracties.

De organisatie en werking van het Europees Parlement vallen onder het Reglement van het Parlement. De activiteiten van het Parlement worden verricht door de politieke organen, commissies, delegaties en fracties.

Intergouvernementele besluitvormingsprocedures

01-02-2018

Op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en op een aantal andere gebieden, zoals nauwere samenwerking, bepaalde benoemingen en verdragsherzieningen, worden besluitvormingsprocedures gehanteerd die afwijken van de gewone wetgevingsprocedure. Op deze gebieden speelt intergouvernementele samenwerking een grotere rol. Sinds de staatsschuldencrisis wordt vaker gebruik gemaakt van deze besluitvormingsmechanismen, met name in het kader van de Europese economische governance ...

Op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en op een aantal andere gebieden, zoals nauwere samenwerking, bepaalde benoemingen en verdragsherzieningen, worden besluitvormingsprocedures gehanteerd die afwijken van de gewone wetgevingsprocedure. Op deze gebieden speelt intergouvernementele samenwerking een grotere rol. Sinds de staatsschuldencrisis wordt vaker gebruik gemaakt van deze besluitvormingsmechanismen, met name in het kader van de Europese economische governance.

Het Verdrag van Lissabon

01-01-2018

Op deze infopagina wordt de achtergrond van het Verdrag van Lissabon beschreven en worden verschillende essentiële bepalingen van het Verdrag uiteengezet. Het doel is om een beeld te schetsen van de historische context waarin dit meest recente fundamentele EU-Verdrag ontstond uit voorgaande teksten. De specifieke bepalingen (met verwijzingen naar de artikelen) en hun gevolgen voor het beleid van de Europese Unie worden gedetailleerder beschreven op de infopagina’s over specifieke beleidsterreinen ...

Op deze infopagina wordt de achtergrond van het Verdrag van Lissabon beschreven en worden verschillende essentiële bepalingen van het Verdrag uiteengezet. Het doel is om een beeld te schetsen van de historische context waarin dit meest recente fundamentele EU-Verdrag ontstond uit voorgaande teksten. De specifieke bepalingen (met verwijzingen naar de artikelen) en hun gevolgen voor het beleid van de Europese Unie worden gedetailleerder beschreven op de infopagina’s over specifieke beleidsterreinen en -kwesties.

Het subsidiariteitsbeginsel

01-01-2018

In het Verdrag betreffende de Europese Unie is het subsidiariteitsbeginsel vastgelegd. Dit beginsel heeft betrekking op de gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten. Het bepaalt onder welke omstandigheden de Unie in de plaats van de lidstaten mag optreden.

In het Verdrag betreffende de Europese Unie is het subsidiariteitsbeginsel vastgelegd. Dit beginsel heeft betrekking op de gedeelde bevoegdheden van de Unie en de lidstaten. Het bepaalt onder welke omstandigheden de Unie in de plaats van de lidstaten mag optreden.

Het Europees Parlement: bevoegdheden

01-01-2018

Het Europees Parlement vervult zijn institutionele rol in de Europese beleidsvorming door zijn diverse functies uit te oefenen. De eerbiediging van de democratische beginselen wordt gewaarborgd door de deelneming van het Parlement aan het wetgevingsproces, zijn begrotings- en controlebevoegdheden, zijn rol bij de herzieningen van de Verdragen en zijn recht om beroep in te stellen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Europees Parlement vervult zijn institutionele rol in de Europese beleidsvorming door zijn diverse functies uit te oefenen. De eerbiediging van de democratische beginselen wordt gewaarborgd door de deelneming van het Parlement aan het wetgevingsproces, zijn begrotings- en controlebevoegdheden, zijn rol bij de herzieningen van de Verdragen en zijn recht om beroep in te stellen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Europees Parlement: de betrekkingen met de nationale parlementen

01-01-2018

Met het voortschrijden van de Europese integratie is de rol van de nationale parlementen veranderd. Om op alle niveaus voor een effectieve democratische controle op de Europese wetgeving te zorgen, zijn er diverse instrumenten voor samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen in het leven geroepen. Deze trend werd versterkt door de bepalingen die in het Verdrag van Lissabon zijn opgenomen.

Met het voortschrijden van de Europese integratie is de rol van de nationale parlementen veranderd. Om op alle niveaus voor een effectieve democratische controle op de Europese wetgeving te zorgen, zijn er diverse instrumenten voor samenwerking tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen in het leven geroepen. Deze trend werd versterkt door de bepalingen die in het Verdrag van Lissabon zijn opgenomen.

De Europese Raad

01-10-2017

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Europese Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen. De voorzitter van de Commissie is ook lid, maar heeft geen stemrecht. Bij het begin van de vergaderingen van de Europese Raad houdt de voorzitter van het Europees Parlement een toespraak. Sinds het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een instelling van de Unie en heeft hij een vaste voorzitter.

De Europese Raad bestaat uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, geeft de nodige impulsen voor de ontwikkeling van de Europese Unie en bepaalt de algemene politieke beleidslijnen. De voorzitter van de Commissie is ook lid, maar heeft geen stemrecht. Bij het begin van de vergaderingen van de Europese Raad houdt de voorzitter van het Europees Parlement een toespraak. Sinds het Verdrag van Lissabon is de Europese Raad een instelling van de Unie en heeft hij een vaste voorzitter.

De Raad van de Europese Unie

01-10-2017

De Raad is de instelling die samen met het Parlement door middel van verordeningen en richtlijnen EU-wetgeving vaststelt en besluiten en niet-bindende aanbevelingen opstelt. Op de gebieden waarop de Raad bevoegd is, neemt hij beslissingen met eenvoudige meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen, afhankelijk van de rechtsgrondslag van het goed te keuren besluit.

De Raad is de instelling die samen met het Parlement door middel van verordeningen en richtlijnen EU-wetgeving vaststelt en besluiten en niet-bindende aanbevelingen opstelt. Op de gebieden waarop de Raad bevoegd is, neemt hij beslissingen met eenvoudige meerderheid, gekwalificeerde meerderheid of eenparigheid van stemmen, afhankelijk van de rechtsgrondslag van het goed te keuren besluit.

Toekomstige activiteiten

21-09-2021
EPRS online Book Talk with David Harley: Inside the room - Shaping Europe, 1992-2010
Diverse activiteiten -
EPRS
21-09-2021
Putting the 'e' in e-health
Workshop -
STOA
27-09-2021
Turning the tide on cancer: the national parliaments' view on Europe's Cancer Plan
Diverse activiteiten -
BECA

Partners