3

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Datum

De verplichtingen van de openbare bestuursorganen van de EU ingevolge het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: Europese uitvoeringsbeoordeling

14-03-2016

De Europese Unie en haar lidstaten zijn als partijen bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) verplicht om de grondrechten die in het verdrag zijn neergelegd, uit te voeren en te waarborgen. Het verdrag moet ook worden nageleefd door de openbare bestuursorganen van de landen die partij zijn, met inbegrip van de openbare bestuursorganen van de EU, namelijk haar instellingen, organen en agentschappen. De "slotopmerkingen" van het VN-Comité voor de rechten van personen ...

De Europese Unie en haar lidstaten zijn als partijen bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (CRPD) verplicht om de grondrechten die in het verdrag zijn neergelegd, uit te voeren en te waarborgen. Het verdrag moet ook worden nageleefd door de openbare bestuursorganen van de landen die partij zijn, met inbegrip van de openbare bestuursorganen van de EU, namelijk haar instellingen, organen en agentschappen. De "slotopmerkingen" van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap van september 2015, waarmee de eerste evaluatieronde werd beëindigd, bevatten enkele aanbevelingen voor de openbare bestuursorganen van de EU die betrekking hebben op werkgelegenheid, redelijke voorzieningen, toegankelijkheid, toegang tot de rechter, de Europese Scholen en het gemeenschappelijk ziektekostenstelsel. Het Comité voor de rechten van personen met een handicap roept de EU-instellingen op een voorbeeld te worden, zowel wat betreft werkgelegenheid van personen met een handicap als in de interactie met het publiek. Dit document analyseert het rechtskader en de beleidsmaatregelen die de EU-instellingen hebben ingevoerd met betrekking tot de rechten van personen met een handicap, en waarom in zekere zin is gevraagd of die ten minste zijn beïnvloed door het CRPD. Het beoordeelt ook de vooruitgang die de instellingen hebben gemaakt inzake de naleving van het CRPD, met name op de in de "slotopmerkingen" van de VN genoemde gebieden.

Member States' Policies for Children with Disabilities

15-03-2013

This study presents the comparative analysis of case studies conducted in 18 Member States regarding their policy for children with disabilities. Member States’ and the Union’s legal frameworks were examined in relation to the obligations arising from the United Nations Conventions on the Rights of the Child and on the Rights of Persons with Disabilities. The research identified a broad recognition of the rights of children with disabilities under national legal systems either through general or ...

This study presents the comparative analysis of case studies conducted in 18 Member States regarding their policy for children with disabilities. Member States’ and the Union’s legal frameworks were examined in relation to the obligations arising from the United Nations Conventions on the Rights of the Child and on the Rights of Persons with Disabilities. The research identified a broad recognition of the rights of children with disabilities under national legal systems either through general or specific legislation. However, their practical implementation revealed to be problematic in most Member States resulting in obstacles faced by children with disabilities in their day to day life. This led to a set of recommendations for EU action to enhance the situation of children with disabilities. The 18 country reports are made available separately.

Externe auteur

Marta Ballesteros, Karolina Jurkiewicz and Nathalie Meurens

Blind people's access to books

10-02-2012

The Internet has opened up new possibilities, at technical (hardware/software) and economic level, for blind or sight-impaired people to gain easier access to printed information. However the vast majority of books are never converted, mainly because of copyright law, into a format which makes them accessible to blind people (such as audio, larger print or Braille). Both the United Nations and European Union have taken initiatives to overcome this discrimination.

The Internet has opened up new possibilities, at technical (hardware/software) and economic level, for blind or sight-impaired people to gain easier access to printed information. However the vast majority of books are never converted, mainly because of copyright law, into a format which makes them accessible to blind people (such as audio, larger print or Braille). Both the United Nations and European Union have taken initiatives to overcome this discrimination.

Toekomstige activiteiten

30-11-2020
EPRS online Book Talk | How to own the room (and the zoom) [...]
Diverse activiteiten -
EPRS
30-11-2020
Hearing on Future-proofing the Tourism Sector: Challenges and Opportunities Ahead
Hoorzitting -
TRAN
30-11-2020
LIBE - FEMM Joint Hearing: Combating Gender based Violence: Cyber Violence
Hoorzitting -
FEMM LIBE

Partners