De op deze pagina verzamelde links geven inzicht in hoe de enige rechtstreeks verkozen instelling van de EU van binnen werkt
 • Onderzoeksdienst voor de leden

  x

  Onderzoeksdienst voor de leden


  De Onderzoeksdienst voor de leden voorziet in specifieke briefings voor de leden en doet onderzoek naar belangrijke EU-beleidsterreinen, -vraagstukken en -wetgeving. De dienst maakt deel uit van de EPRS, de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Effectbeoordeling

  x

  Effectbeoordeling


  De afdeling Effectbeoordeling bepaalt de te verwachten economische, sociale, milieu- en andere gevolgen van voorgestelde wetgeving. Zij maakt deel uit van de EPRS, de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Beleidsondersteunende afdelingen

  x

  Beleidsondersteunende afdelingen


  De vijf beleidsondersteunende afdelingen zijn verantwoordelijk voor het -zowel intern als extern- verstrekken van onafhankelijke expertise, analyses en beleidsadviezen van hoge kwaliteit op verzoek van commissies en andere parlementaire organen. Zij zijn nauw betrokken bij de werkzaamheden van de commissies, die zij ondersteunen bij het vaststellen van wetgeving over en het uitoefenen van democratisch toezicht op EU-beleid.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Wetenschappelijke perspectieven (STOA)

  x

  Wetenschappelijke perspectieven (STOA)


  De afdeling Wetenschappelijke Perspectieven (STOA), die deel uitmaakt van het DG Parlementaire Onderzoeksdiensten (EPRS), voert onderzoek uit, verstrekt strategisch advies over de evaluatie van wetenschappelijke en technologische opties en levert wetenschappelijke prognoses. Ze voert onderzoeken uit en organiseert evenementen onder begeleiding van het STOA-panel.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Economische governance

  x

  Economische governance


  De afdeling Ondersteuning economische governance verstrekt de leden informatie over de uitvoering van de instrumenten voor economische governance en het banktoezicht in de Unie, met name in de eurozone.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • EP-Eurobarometer

  x

  EP-Eurobarometer


  Het Europees Parlement laat regelmatig openbare opiniepeilingen uitvoeren in de lidstaten. Dit is een middel om het Parlement op de hoogte te houden van de opvattingen en de verwachtingen van mensen met betrekking tot het werk van het Parlement en de Europese Unie in het algemeen.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Europese Meerwaarde

  x

  Europese Meerwaarde


  In de studies van de afdeling Europese Meerwaarde wordt de noodzaak van handelen op Europees niveau vastgesteld via analyses van de mogelijke voordelen van toekomstig handelen door de Unie. De afdeling maakt deel uit van de EPRS, de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Observatiepost wetgeving

Hier kunt u het Europese wetgevingsproces stap voor stap volgen. Ontdek de reeds doorlopen fases en wat er nog staat te gebeuren.

Documentenregister

Dit register bevat alle officiële documenten die sinds 3 december 2001 door het Europees Parlement zijn geproduceerd of ontvangen. U kunt zoeken op trefwoord, auteur, datum, referentienummer of documenttype.

Blog EPRS

Via het blog van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement kunt u rechtstreeks contact opnemen met het specialistenteam dat de leden bijstaat bij hun naspeuringen en het voorbereidingswerk voor de wetgeving.

ESPAS

ESPAS is een uniek interinstitutioneel project dat tot doel heeft de inspanningen van de EU op het cruciale gebied van prospectief onderzoek te versterken.

ORBIS - Hub verkennende studies

Neem een kijkje in de grootste verzameling van prospectieve onderzoeken ter wereld. Ontdek de langetermijntrends die onze toekomst zullen bepalen. Lees, leer en bestudeer een ruime waaier aan onderwerpen die voor u en andere wereldburgers van belang zijn.

URBIS - Hub studies over de uitvoering

Alles van nationale parlementen, regio's, steden en sociale partners dat betrekking heeft op het werkprogramma van de Commissie.

Infopagina's over de Europese Unie

De infopagina's vormen een beknopte maar volledige bron van informatie en bieden een overzicht van de Europese integratie en de bijdrage van het Europees Parlement aan dit proces. De pagina's worden regelmatig bijgewerkt en kunnen op zowel de Think Tank-website als de website van de infopagina's worden geraadpleegd.

EU-boekhandel

Alle EU-publicaties zijn te vinden in de EU-boekhandel, de onlineboekhandel, -bibliotheek en het online-archief van de publicaties van de EU-instellingen.