Wydatki Unii

01-05-2018

Wydatki budżetowe są zatwierdzane wspólnie przez Radę i Parlament. W rocznym budżecie UE należy przestrzegać pułapów budżetowych uzgodnionych w wieloletnich ramach finansowych (WRF) w odniesieniu do poszczególnych programów i obszarów polityki, np. dotyczących spójności, rolnictwa czy stosunków zewnętrznych. Instrumenty na rzecz elastyczności zapewniają zdolność UE do reagowania w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych potrzeb. Wykorzystywanie instrumentów finansowych tworzy efekt dźwigni w zakresie wydatków UE.

Wydatki budżetowe są zatwierdzane wspólnie przez Radę i Parlament. W rocznym budżecie UE należy przestrzegać pułapów budżetowych uzgodnionych w wieloletnich ramach finansowych (WRF) w odniesieniu do poszczególnych programów i obszarów polityki, np. dotyczących spójności, rolnictwa czy stosunków zewnętrznych. Instrumenty na rzecz elastyczności zapewniają zdolność UE do reagowania w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych potrzeb. Wykorzystywanie instrumentów finansowych tworzy efekt dźwigni w zakresie wydatków UE.