Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej

01-01-2018

Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej pozostaje w stosunkowej stagnacji w porównaniu z tendencjami wzrostowymi w skali światowej. W ciągu ostatnich 20 lat Komisja starała się zwiększyć potencjał produkcyjny UE, publikując różne dokumenty strategiczne i kierunkowe, a w 2016 r. utworzono komitet doradczy ds. akwakultury. Organ ten składa się z przedstawicieli branży i innych właściwych zainteresowanych organizacji oraz doradza instytucjom europejskim i państwom członkowskim.

Produkcja akwakultury w Unii Europejskiej pozostaje w stosunkowej stagnacji w porównaniu z tendencjami wzrostowymi w skali światowej. W ciągu ostatnich 20 lat Komisja starała się zwiększyć potencjał produkcyjny UE, publikując różne dokumenty strategiczne i kierunkowe, a w 2016 r. utworzono komitet doradczy ds. akwakultury. Organ ten składa się z przedstawicieli branży i innych właściwych zainteresowanych organizacji oraz doradza instytucjom europejskim i państwom członkowskim.