Transport drogowy: przepisy ruchu drogowego i bezpieczeństwa

01-02-2018

Jednym z celów Unii Europejskiej na lata 2010-2020 jest utworzenie europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. O ile kompetencje w tym obszarze są przede wszystkim krajowe, środki unijne skupiają się na stanie technicznym pojazdów, transporcie towarów niebezpiecznych oraz bezpieczeństwie sieci drogowej.

Jednym z celów Unii Europejskiej na lata 2010-2020 jest utworzenie europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego. O ile kompetencje w tym obszarze są przede wszystkim krajowe, środki unijne skupiają się na stanie technicznym pojazdów, transporcie towarów niebezpiecznych oraz bezpieczeństwie sieci drogowej.