Pomoc humanitarna

01-01-2018

Pomoc humanitarna jest obszarem działań zewnętrznych UE, w którym podejmuje się środki wychodzące naprzeciw potrzebom powstałym w wyniku katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych. Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) Komisji Europejskiej prowadzi operacje pomocowe oraz koordynuje politykę i działania państw członkowskich. Parlament i Rada działają jako współprawodawcy w dziedzinie kształtowania polityki UE dotyczącej pomocy humanitarnej i uczestniczą w globalnej debacie na temat skuteczniejszych operacji humanitarnych.

Pomoc humanitarna jest obszarem działań zewnętrznych UE, w którym podejmuje się środki wychodzące naprzeciw potrzebom powstałym w wyniku katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych. Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) Komisji Europejskiej prowadzi operacje pomocowe oraz koordynuje politykę i działania państw członkowskich. Parlament i Rada działają jako współprawodawcy w dziedzinie kształtowania polityki UE dotyczącej pomocy humanitarnej i uczestniczą w globalnej debacie na temat skuteczniejszych operacji humanitarnych.