Trzej sąsiedzi UE objęci Partnerstwem Wschodnim: Ukraina, Mołdawia i Białoruś

01-01-2018

Ustanowiona w 2009 r. polityka Partnerstwa Wschodniego UE obejmuje sześć państw, które wchodziły niegdyś w skład Związku Radzieckiego: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Partnerstwo powstało, aby wspierać w tych państwach reformy polityczne, społeczne i gospodarcze zmierzające do większej demokratyzacji i dobrych rządów, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszyscy uczestnicy z wyjątkiem Białorusi są członkami Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.

Ustanowiona w 2009 r. polityka Partnerstwa Wschodniego UE obejmuje sześć państw, które wchodziły niegdyś w skład Związku Radzieckiego: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Partnerstwo powstało, aby wspierać w tych państwach reformy polityczne, społeczne i gospodarcze zmierzające do większej demokratyzacji i dobrych rządów, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego. Wszyscy uczestnicy z wyjątkiem Białorusi są członkami Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest.