Ameryka Łacińska i Karaiby

01-01-2018

Stosunki UE z Ameryką Łacińską i Karaibami mają charakter wielopłaszczyznowy i utrzymywane są na różnych szczeblach. UE współpracuje z całym regionem podczas szczytów szefów państw i rządów, a porozumienia i dialog polityczny stanowią zobowiązanie dla UE oraz Karaibów, Ameryki Środkowej, Wspólnoty Andyjskiej, Mercosuru i poszczególnych państw.

Stosunki UE z Ameryką Łacińską i Karaibami mają charakter wielopłaszczyznowy i utrzymywane są na różnych szczeblach. UE współpracuje z całym regionem podczas szczytów szefów państw i rządów, a porozumienia i dialog polityczny stanowią zobowiązanie dla UE oraz Karaibów, Ameryki Środkowej, Wspólnoty Andyjskiej, Mercosuru i poszczególnych państw.