Powszechny jednolity rynek cyfrowy

01-11-2017

Jednolity rynek cyfrowy pobudza gospodarkę i poprawia jakość życia dzięki handlowi elektronicznemu i administracji elektronicznej. Rynek i usługi administracji publicznej przechodzą z platform stacjonarnych na platformy mobilne i stają się coraz bardziej powszechne. Zmiany te wymagają ustanowienia europejskich ram regulacyjnych w zakresie przetwarzania w chmurze i transferu danych mobilnych bez granic, przy jednoczesnej ochronie prywatności, danych osobowych i zagwarantowaniu cyberbezpieczeństwa. Rezultaty prac legislacyjnych Parlamentu tworzących zręby europejskiego jednolitego rynku cyfrowego zwiększają europejski wzrost gospodarczy o dodatkowe 177 mld EUR rocznie.

Jednolity rynek cyfrowy pobudza gospodarkę i poprawia jakość życia dzięki handlowi elektronicznemu i administracji elektronicznej. Rynek i usługi administracji publicznej przechodzą z platform stacjonarnych na platformy mobilne i stają się coraz bardziej powszechne. Zmiany te wymagają ustanowienia europejskich ram regulacyjnych w zakresie przetwarzania w chmurze i transferu danych mobilnych bez granic, przy jednoczesnej ochronie prywatności, danych osobowych i zagwarantowaniu cyberbezpieczeństwa. Rezultaty prac legislacyjnych Parlamentu tworzących zręby europejskiego jednolitego rynku cyfrowego zwiększają europejski wzrost gospodarczy o dodatkowe 177 mld EUR rocznie.