Polityka zatrudnienia

01-01-2018

Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy jest jednym z głównych celów strategii „Europa 2020”. Europejska strategia zatrudnienia, obejmująca proces monitorowania i połączone ze strategią instrumenty finansowania, przyczynia się do „miękkiej” koordynacji. Chociaż za politykę zatrudnienia i politykę społeczną w głównej mierze odpowiedzialne są rządy krajowe, w pewnych obszarach właściwe jest prawo UE.

Stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy jest jednym z głównych celów strategii „Europa 2020”. Europejska strategia zatrudnienia, obejmująca proces monitorowania i połączone ze strategią instrumenty finansowania, przyczynia się do „miękkiej” koordynacji. Chociaż za politykę zatrudnienia i politykę społeczną w głównej mierze odpowiedzialne są rządy krajowe, w pewnych obszarach właściwe jest prawo UE.