Efektywne gospodarowanie zasobami a gospodarka o obiegu zamkniętym

01-04-2018

Dawne i obecne modele wykorzystywania zasobów doprowadziły do wysokiego poziomu zanieczyszczenia, degradacji środowiska naturalnego i uszczuplenia zasobów naturalnych. Unijna polityka dotycząca odpadów ma długą historię i tradycyjnie skupia się na bardziej zrównoważonym pod względem środowiskowym gospodarowaniu odpadami. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy i pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym powinny umożliwić zmianę tej tendencji i przekształcenie gospodarki UE do 2050 r. w gospodarkę zrównoważoną. W czterech nowych dyrektywach w sprawie odpadów w ramach aktualnego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym wprowadzono nowe cele w obszarze gospodarowania odpadami dotyczące zapobiegania, ponownego użycia, recyklingu i składowania. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi perspektywiczny program na rzecz osiągnięcia czystszej i bardziej konkurencyjnej UE oraz pełnego wkładu w neutralność klimatyczną.

Dawne i obecne modele wykorzystywania zasobów doprowadziły do wysokiego poziomu zanieczyszczenia, degradacji środowiska naturalnego i uszczuplenia zasobów naturalnych. Unijna polityka dotycząca odpadów ma długą historię i tradycyjnie skupia się na bardziej zrównoważonym pod względem środowiskowym gospodarowaniu odpadami. Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy i pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym powinny umożliwić zmianę tej tendencji i przekształcenie gospodarki UE do 2050 r. w gospodarkę zrównoważoną. W czterech nowych dyrektywach w sprawie odpadów w ramach aktualnego pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym wprowadzono nowe cele w obszarze gospodarowania odpadami dotyczące zapobiegania, ponownego użycia, recyklingu i składowania. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi perspektywiczny program na rzecz osiągnięcia czystszej i bardziej konkurencyjnej UE oraz pełnego wkładu w neutralność klimatyczną.