Walka ze zmianą klimatu

01-02-2018

Unia Europejska (UE) należy do wiodących największych gospodarek, jeśli chodzi o przeciwdziałanie emisjom gazów cieplarnianych. Do 2018 r. UE dokonała redukcji emisji gazów cieplarnianych o 23 % w porównaniu z poziomem emisji w 1990 r. i zobowiązała się do redukcji tych gazów o 40 % do 2030 r. W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, czyli pakietu środków mających na celu podniesienie poziomu ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz obniżenie emisyjności gospodarki UE do 2050 r., zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego. Aby UE znalazła się na zrównoważonej drodze do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r., we wrześniu 2020 r. Komisja zaproponowała podniesienie poziomu ambicji w zakresie klimatu w ramach celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55 % do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Unia Europejska (UE) należy do wiodących największych gospodarek, jeśli chodzi o przeciwdziałanie emisjom gazów cieplarnianych. Do 2018 r. UE dokonała redukcji emisji gazów cieplarnianych o 23 % w porównaniu z poziomem emisji w 1990 r. i zobowiązała się do redukcji tych gazów o 40 % do 2030 r. W grudniu 2019 r. Komisja Europejska przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, czyli pakietu środków mających na celu podniesienie poziomu ambicji w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. oraz obniżenie emisyjności gospodarki UE do 2050 r., zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego. Aby UE znalazła się na zrównoważonej drodze do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r., we wrześniu 2020 r. Komisja zaproponowała podniesienie poziomu ambicji w zakresie klimatu w ramach celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55 % do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.