Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF)

01-02-2018

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to zdecentralizowany i wielopoziomowy system organów mikro- i makroostrożnościowych mający na celu zapewnienie konsekwentnego i spójnego nadzoru finansowego w UE. Obejmuje on Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), trzy Europejskie Organy Nadzoru (EUNB, ESMA i EIOPA) oraz krajowe organy nadzoru. ESNF stale ewoluował, aby uwzględnić zmieniający się kontekst, w którym działa, w szczególności wprowadzenie unii bankowej, cel utworzeniu unii rynków kapitałowych i wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.

Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) to zdecentralizowany i wielopoziomowy system organów mikro- i makroostrożnościowych mający na celu zapewnienie konsekwentnego i spójnego nadzoru finansowego w UE. Obejmuje on Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), trzy Europejskie Organy Nadzoru (EUNB, ESMA i EIOPA) oraz krajowe organy nadzoru. ESNF stale ewoluował, aby uwzględnić zmieniający się kontekst, w którym działa, w szczególności wprowadzenie unii bankowej, cel utworzeniu unii rynków kapitałowych i wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE.