Pomoc finansowa dla państw członkowskich UE

01-02-2018

Europejskie mechanizmy pomocy finansowej mają na celu utrzymanie stabilności finansowej UE i strefy euro, ponieważ trudności finansowe w jednym państwie członkowskim mogą mieć poważne skutki dla stabilności makrofinansowej w innych państwach członkowskich. Pomoc finansowa jest powiązana z warunkowością makroekonomiczną (jest to pożyczka, a nie transfer środków pieniężnych) w celu zadbania o to, by państwa członkowskie otrzymujące taką pomoc wprowadziły niezbędne reformy fiskalne, gospodarcze, strukturalne i nadzorcze. Reformy te uzgadnia się i określa w specjalnych dokumentach (protokołach ustaleń) publikowanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, na stronie internetowej Europejskiego Mechanizmu Stabilności. W odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 UE zaproponowała szereg dodatkowych instrumentów finansowych, aby pomóc państwom członkowskim w odbudowie i uodpornieniu ich gospodarek na wstrząsy.

Europejskie mechanizmy pomocy finansowej mają na celu utrzymanie stabilności finansowej UE i strefy euro, ponieważ trudności finansowe w jednym państwie członkowskim mogą mieć poważne skutki dla stabilności makrofinansowej w innych państwach członkowskich. Pomoc finansowa jest powiązana z warunkowością makroekonomiczną (jest to pożyczka, a nie transfer środków pieniężnych) w celu zadbania o to, by państwa członkowskie otrzymujące taką pomoc wprowadziły niezbędne reformy fiskalne, gospodarcze, strukturalne i nadzorcze. Reformy te uzgadnia się i określa w specjalnych dokumentach (protokołach ustaleń) publikowanych na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, na stronie internetowej Europejskiego Mechanizmu Stabilności. W odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19 UE zaproponowała szereg dodatkowych instrumentów finansowych, aby pomóc państwom członkowskim w odbudowie i uodpornieniu ich gospodarek na wstrząsy.