Unijne ramy polityki budżetowej

01-01-2018

Aby zapewnić stabilność unii gospodarczej i walutowej, potrzeba solidnych ram w celu uniknięcia w jak największej mierze braku równowagi finansów publicznych. Pod koniec 2011 r. weszła w życie reforma (część tzw. sześciopaku) polegająca na zmianie paktu stabilności i wzrostu. Kolejna reforma tej dziedziny polityki w postaci międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, którego częścią składową jest pakt fiskalny, zaczęła obowiązywać na początku 2013 r. Ponadto w maju 2013 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie oceny wstępnych krajowych planów budżetowych (część tzw. dwupaku).

Aby zapewnić stabilność unii gospodarczej i walutowej, potrzeba solidnych ram w celu uniknięcia w jak największej mierze braku równowagi finansów publicznych. Pod koniec 2011 r. weszła w życie reforma (część tzw. sześciopaku) polegająca na zmianie paktu stabilności i wzrostu. Kolejna reforma tej dziedziny polityki w postaci międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, którego częścią składową jest pakt fiskalny, zaczęła obowiązywać na początku 2013 r. Ponadto w maju 2013 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie oceny wstępnych krajowych planów budżetowych (część tzw. dwupaku).