Bezpieczeństwo lotnicze

01-02-2018

Wspólne zasady, które stopniowo rozszerzono na cały łańcuch transportu lotniczego, gwarantują jednolity i wysoki poziom bezpieczeństwa[1] na wewnętrznym rynku transportu lotniczego.

Wspólne zasady, które stopniowo rozszerzono na cały łańcuch transportu lotniczego, gwarantują jednolity i wysoki poziom bezpieczeństwa[1] na wewnętrznym rynku transportu lotniczego.