Afryka

01-01-2018

Stosunki między UE a Afryką opierają się na umowie z Kotonu i wspólnej strategii UE-Afryka, przy czym oba dokumenty obejmują wymiar polityczny, gospodarczy i rozwojowy. UE prowadzi aktywne działania na rzecz promowania pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, a także angażuje się wraz z Unią Afrykańską (UA) w dialog polityczny w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Kluczowym elementem stosunków między UE a Afryką stał się problem migracji. Europejski Fundusz Rozwoju w dalszym ciągu pozostaje głównym instrumentem współpracy UE na rzecz rozwoju w Afryce.

Stosunki między UE a Afryką opierają się na umowie z Kotonu i wspólnej strategii UE-Afryka, przy czym oba dokumenty obejmują wymiar polityczny, gospodarczy i rozwojowy. UE prowadzi aktywne działania na rzecz promowania pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, a także angażuje się wraz z Unią Afrykańską (UA) w dialog polityczny w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Kluczowym elementem stosunków między UE a Afryką stał się problem migracji. Europejski Fundusz Rozwoju w dalszym ciągu pozostaje głównym instrumentem współpracy UE na rzecz rozwoju w Afryce.