Wdrożenie obowiązku wyładunku ryb

20-04-2015

Głównym celem zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa przyjętej w grudniu 2013 r. jest nałożenie na rybaków obowiązku wyładunku całości połowu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem praktyki wyrzucania ryb z powrotem do morza. Komisja zaproponowała pakiet poprawek do obowiązujących przepisów, aby poddać przeglądowi szczególne środki, które pozostają w konflikcie z tym nowym obowiązkiem.

Głównym celem zreformowanej wspólnej polityki rybołówstwa przyjętej w grudniu 2013 r. jest nałożenie na rybaków obowiązku wyładunku całości połowu, co jest równoznaczne z zaprzestaniem praktyki wyrzucania ryb z powrotem do morza. Komisja zaproponowała pakiet poprawek do obowiązujących przepisów, aby poddać przeglądowi szczególne środki, które pozostają w konflikcie z tym nowym obowiązkiem.