Miejski wymiar polityki UE

02-09-2015

Ponad 70% ludności UE mieszka w miastach, a wiele gospodarczych i środowiskowych wyzwań politycznych, z jakimi boryka się Europa, dotyczy miast. Wspólna wizja rozwoju obszarów miejskich w UE stopniowo nabiera kształtu na szczeblu międzyrządowym. W ostatnich latach pojawiały się coraz liczniejsze apele o konkretne działania na szczeblu UE oraz o opracowanie agendy miejskiej UE, która mogłaby ułatwić osiągnięcie większej spójność strategii politycznych dotyczących obszarów miejskich, a także umożliwiłaby władzom miejskim i zainteresowanym stronom wnoszenie większego udziału w proces podejmowania decyzji.

Ponad 70% ludności UE mieszka w miastach, a wiele gospodarczych i środowiskowych wyzwań politycznych, z jakimi boryka się Europa, dotyczy miast. Wspólna wizja rozwoju obszarów miejskich w UE stopniowo nabiera kształtu na szczeblu międzyrządowym. W ostatnich latach pojawiały się coraz liczniejsze apele o konkretne działania na szczeblu UE oraz o opracowanie agendy miejskiej UE, która mogłaby ułatwić osiągnięcie większej spójność strategii politycznych dotyczących obszarów miejskich, a także umożliwiłaby władzom miejskim i zainteresowanym stronom wnoszenie większego udziału w proces podejmowania decyzji.