Umożliwienie Grecji jak najlepszego wykorzystania funduszy UE

28-09-2015

W dniu 17 lipca 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała – w drodze wyjątku – zmianę wspólnych przepisów regulujących wdrożenie pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby zagwarantować Grecji natychmiastową płynność i udzielić jej pomocy w pełnym wykorzystaniu dostępnych funduszy UE, co pozwoli na sfinansowanie inwestycji i działalności gospodarczej. Propozycja ta jest wynikiem decyzji podjętych podczas szczytu państw strefy euro z dnia 12 lipca 2015 r., który otworzył drogę do przyjęcia nowego programu pomocowego dla Grecji.

W dniu 17 lipca 2015 r. Komisja Europejska zaproponowała – w drodze wyjątku – zmianę wspólnych przepisów regulujących wdrożenie pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby zagwarantować Grecji natychmiastową płynność i udzielić jej pomocy w pełnym wykorzystaniu dostępnych funduszy UE, co pozwoli na sfinansowanie inwestycji i działalności gospodarczej. Propozycja ta jest wynikiem decyzji podjętych podczas szczytu państw strefy euro z dnia 12 lipca 2015 r., który otworzył drogę do przyjęcia nowego programu pomocowego dla Grecji.