Równouprawnienie płci w dziedzinie zatrudnienia

28-09-2015

Występujące na rynku oraz w miejscu pracy zjawisko dyskryminacji, której podłożem jest płeć, a także nierówne szanse dla kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia są źródłem poważnych kosztów dla jednostki, a w szerszym ujęciu – dla europejskich społeczeństw i gospodarek. Mimo tych kosztów i potencjalnych korzyści wynikających z równości płci przeprowadzane oceny wskazują na to, że prawo UE w tej dziedzinie w dalszym ciągu nie jest skutecznie wdrażane we wszystkich państwach członkowskich.

Występujące na rynku oraz w miejscu pracy zjawisko dyskryminacji, której podłożem jest płeć, a także nierówne szanse dla kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia są źródłem poważnych kosztów dla jednostki, a w szerszym ujęciu – dla europejskich społeczeństw i gospodarek. Mimo tych kosztów i potencjalnych korzyści wynikających z równości płci przeprowadzane oceny wskazują na to, że prawo UE w tej dziedzinie w dalszym ciągu nie jest skutecznie wdrażane we wszystkich państwach członkowskich.