Umowa na rzecz pokoju z Dayton – 20 lat później

08-12-2015

W 1995 r. w Bośni i Hercegowinie priorytetem było zapewnienie stabilności, a umowa ramowa z Dayton na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie (GFAP) pomogła położyć kres długiemu konfliktowi. Dwadzieścia lat później umowa ta wciąż określa ramy polityczne i instytucjonalne tego kraju. Perspektywa integracji z UE stawia jednak pytanie o to, czy GFAP może stanowić podstawę tej integracji, czy też należy poddać ją przeglądowi.

W 1995 r. w Bośni i Hercegowinie priorytetem było zapewnienie stabilności, a umowa ramowa z Dayton na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie (GFAP) pomogła położyć kres długiemu konfliktowi. Dwadzieścia lat później umowa ta wciąż określa ramy polityczne i instytucjonalne tego kraju. Perspektywa integracji z UE stawia jednak pytanie o to, czy GFAP może stanowić podstawę tej integracji, czy też należy poddać ją przeglądowi.