Pomiar zanieczyszczenia w ruchu drogowym

11-01-2016

Choć w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie ograniczono emisje zanieczyszczeń z transportu, obecnie odnotowywany poziom zanieczyszczeń nadal wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. W rozporządzeniu wykonawczym w sprawie nowych badań, które lepiej odzwierciedlałyby rzeczywisty poziom emisji zanieczyszczeń w ruchu drogowym, Komisja określiła znacznie wyższe wartości dopuszczalne niż wartości obowiązujące obecnie, przy czym wartości te mieszczą się jednak poniżej aktualnego poziomu emisji. Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu w styczniu br. ma zostać przedstawiony projekt rezolucji blokujący projekt Komisji.

Choć w ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie ograniczono emisje zanieczyszczeń z transportu, obecnie odnotowywany poziom zanieczyszczeń nadal wywiera niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne. W rozporządzeniu wykonawczym w sprawie nowych badań, które lepiej odzwierciedlałyby rzeczywisty poziom emisji zanieczyszczeń w ruchu drogowym, Komisja określiła znacznie wyższe wartości dopuszczalne niż wartości obowiązujące obecnie, przy czym wartości te mieszczą się jednak poniżej aktualnego poziomu emisji. Podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu w styczniu br. ma zostać przedstawiony projekt rezolucji blokujący projekt Komisji.