Czwarty pakiet kolejowy: „filar techniczny”

25-04-2016

Poprowadzenie międzynarodowego połączenia kolejowego jest dość skomplikowane i kosztowne, ponieważ wymaga zgodności różnych systemów kolejowych i infrastruktury kolejowej, jak również wspólnego podejścia do bezpieczeństwa. Pomimo godnych odnotowania osiągnięć, jakich UE dokonała od końca lat 80. XX w. w celu ujednolicenia systemów kolejowych i stworzenia zintegrowanego unijnego obszaru kolejowego, nadal konieczne są usprawnienia w celu uproszczenia procedur oraz zarządzania systemami technicznymi i zasadami.

Poprowadzenie międzynarodowego połączenia kolejowego jest dość skomplikowane i kosztowne, ponieważ wymaga zgodności różnych systemów kolejowych i infrastruktury kolejowej, jak również wspólnego podejścia do bezpieczeństwa. Pomimo godnych odnotowania osiągnięć, jakich UE dokonała od końca lat 80. XX w. w celu ujednolicenia systemów kolejowych i stworzenia zintegrowanego unijnego obszaru kolejowego, nadal konieczne są usprawnienia w celu uproszczenia procedur oraz zarządzania systemami technicznymi i zasadami.