Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

05-04-2016

W dniu 15 grudnia 2015 r. negocjatorzy z Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumieniu w sprawie nowej dyrektywy UE określającej wspólne przepisy mające na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych w UE. W dniu 28 stycznia 2016 r. Komisja Prawna (sprawozdawczyni Constance Le Grip, PPE, Francja) poparła uzgodniony tekst, który zostanie teraz poddany pod głosowanie na forum całego Parlamentu.

W dniu 15 grudnia 2015 r. negocjatorzy z Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumieniu w sprawie nowej dyrektywy UE określającej wspólne przepisy mające na celu ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych w UE. W dniu 28 stycznia 2016 r. Komisja Prawna (sprawozdawczyni Constance Le Grip, PPE, Francja) poparła uzgodniony tekst, który zostanie teraz poddany pod głosowanie na forum całego Parlamentu.