Sprawniejsze przyjmowanie dokumentów urzędowych

02-06-2016

W czerwcu Parlament Europejski ma przeprowadzić odroczone wcześniej głosowanie nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydanych przez inne państwo członkowskie. Wniosek ten – czyli jedna z kluczowych inicjatyw przedstawionych przez Komisję w trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. – ma także na celu przyczynienie się do unijnej polityki „Sprawiedliwość na rzecz wzrostu”.

W czerwcu Parlament Europejski ma przeprowadzić odroczone wcześniej głosowanie nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydanych przez inne państwo członkowskie. Wniosek ten – czyli jedna z kluczowych inicjatyw przedstawionych przez Komisję w trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. – ma także na celu przyczynienie się do unijnej polityki „Sprawiedliwość na rzecz wzrostu”.