Unijna polityka kosmiczna: przemysł, bezpieczeństwo i obrona

02-06-2016

Niezależność działania w przestrzeni kosmicznej odgrywa kluczową rolę w poprawie orientacji sytuacyjnej, reagowaniu na skomplikowane kryzysy (klęski żywiołowe), gospodarowaniu zasobami naturalnymi (woda, lasy), świadczeniu usług (opieka zdrowotna, energetyka, transport, komunikacja, prognozowanie pogody) i bezpieczeństwie narodowym. Wobec rosnącej liczby państw, które mają dostęp do przestrzeni kosmicznej, UE nasiliła starania, aby przyjąć europejską strategię kosmiczną.

Niezależność działania w przestrzeni kosmicznej odgrywa kluczową rolę w poprawie orientacji sytuacyjnej, reagowaniu na skomplikowane kryzysy (klęski żywiołowe), gospodarowaniu zasobami naturalnymi (woda, lasy), świadczeniu usług (opieka zdrowotna, energetyka, transport, komunikacja, prognozowanie pogody) i bezpieczeństwie narodowym. Wobec rosnącej liczby państw, które mają dostęp do przestrzeni kosmicznej, UE nasiliła starania, aby przyjąć europejską strategię kosmiczną.