Innowacje w rolnictwie

02-06-2016

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy, pragnąc zachęcić Komisję Europejską do wspierania innowacji w rolnictwie, które są uznawane za niezbędne zarówno dla podniesienia wydajności, jak i dla zapewnienia zrównoważonego charakteru tego sektora.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie z własnej inicjatywy, pragnąc zachęcić Komisję Europejską do wspierania innowacji w rolnictwie, które są uznawane za niezbędne zarówno dla podniesienia wydajności, jak i dla zapewnienia zrównoważonego charakteru tego sektora.