Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE – kolejne etapy

28-06-2016

W referendum w sprawie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej lub wystąpienia z niej, które odbyło się w Zjednoczonym Królestwie w dniu 23 czerwca br., 51,9 % głosujących (przy frekwencji wynoszącej 71,8 %) opowiedziało się za wystąpieniem z Unii. Chociaż formalnie referendum miało charakter konsultacyjny, już zawczasu brytyjski premier David Cameron i jego rząd wyraźnie oświadczyli, że wyniki referendum zostaną uznane za wiążące. Składając dymisję, David Cameron powiedział, że Zjednoczone Królestwo uruchomi procedurę przewidzianą w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), która umożliwia państwu członkowskiemu wystąpienie z Unii, jednakże dopiero wtedy, gdy wybrany zostanie jego następca (tj. do października br.). W rezolucji przyjętej na zakończenie specjalnego posiedzenia plenarnego w dniu 28 czerwca br. posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali rząd Zjednoczonego Królestwa, aby poprzez „szybkie i spójne wdrożenie procedury wystąpienia” zapobiec „zgubnej w skutkach powszechnej niepewności oraz chronić integralność Unii”.

W referendum w sprawie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej lub wystąpienia z niej, które odbyło się w Zjednoczonym Królestwie w dniu 23 czerwca br., 51,9 % głosujących (przy frekwencji wynoszącej 71,8 %) opowiedziało się za wystąpieniem z Unii. Chociaż formalnie referendum miało charakter konsultacyjny, już zawczasu brytyjski premier David Cameron i jego rząd wyraźnie oświadczyli, że wyniki referendum zostaną uznane za wiążące. Składając dymisję, David Cameron powiedział, że Zjednoczone Królestwo uruchomi procedurę przewidzianą w art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), która umożliwia państwu członkowskiemu wystąpienie z Unii, jednakże dopiero wtedy, gdy wybrany zostanie jego następca (tj. do października br.). W rezolucji przyjętej na zakończenie specjalnego posiedzenia plenarnego w dniu 28 czerwca br. posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali rząd Zjednoczonego Królestwa, aby poprzez „szybkie i spójne wdrożenie procedury wystąpienia” zapobiec „zgubnej w skutkach powszechnej niepewności oraz chronić integralność Unii”.