Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych

06-09-2016

Należące do tradycyjnego sektora usługi pocztowe w dalszym ciągu odgrywają istotną rolę, przyczyniając się do spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej. Odkąd UE wprowadziła w 2008 r. pełne otwarcie rynku usług pocztowych, w sektorze nastąpiły głębokie zmiany, takie jak spadek liczby wysyłanych listów, szybki rozwój łączności elektronicznej i handlu elektronicznego oraz pojawienie się nowych potrzeb klientów. Sprawozdanie z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego, debatę nad którym zaplanowano na wrześniową sesję plenarną, zawiera ocenę rozwoju sytuacji w kontekście unijnych ram regulacyjnych dla usług pocztowych.

Należące do tradycyjnego sektora usługi pocztowe w dalszym ciągu odgrywają istotną rolę, przyczyniając się do spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej. Odkąd UE wprowadziła w 2008 r. pełne otwarcie rynku usług pocztowych, w sektorze nastąpiły głębokie zmiany, takie jak spadek liczby wysyłanych listów, szybki rozwój łączności elektronicznej i handlu elektronicznego oraz pojawienie się nowych potrzeb klientów. Sprawozdanie z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego, debatę nad którym zaplanowano na wrześniową sesję plenarną, zawiera ocenę rozwoju sytuacji w kontekście unijnych ram regulacyjnych dla usług pocztowych.