Środki stosowane przez UE w ramach handlu międzynarodowego w celu zapobiegania torturom

27-09-2016

Kwestia wzmocnienia rozporządzenia z 2005 r. zakazującego handlu przedmiotami, które można by wykorzystać do stosowania tortur lub przeprowadzania egzekucji w krajach trzecich, ma być przedmiotem głosowania podczas październikowej sesji plenarnej, co jest wynikiem kompromisu uzgodnionego podczas rozmów trójstronnych, w ramach których uwzględniono większość zaleceń Parlamentu Europejskiego. W sprawozdaniu Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), które było przedmiotem dyskusji w październiku 2015 r., ustalono, że pierwotne wnioski Komisji nie wystarczyły, by wyeliminować luki prawne w istniejącym rozporządzeniu.

Kwestia wzmocnienia rozporządzenia z 2005 r. zakazującego handlu przedmiotami, które można by wykorzystać do stosowania tortur lub przeprowadzania egzekucji w krajach trzecich, ma być przedmiotem głosowania podczas październikowej sesji plenarnej, co jest wynikiem kompromisu uzgodnionego podczas rozmów trójstronnych, w ramach których uwzględniono większość zaleceń Parlamentu Europejskiego. W sprawozdaniu Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA), które było przedmiotem dyskusji w październiku 2015 r., ustalono, że pierwotne wnioski Komisji nie wystarczyły, by wyeliminować luki prawne w istniejącym rozporządzeniu.