W kierunku strategii UE dotyczącej LNG i magazynowania gazu

19-10-2016

W lutym 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w ramach pakietu na rzecz zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego komunikat w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu. Komisja uważa, że poprawa dostępu państw członkowskich UE do importu skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak również efektywniejsze transgraniczne magazynowanie gazu pomoże zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i zmniejszyć zależność od gazu pochodzącego od jednego dostawcy oraz umożliwi państwom członkowskim czerpanie korzyści z niskich światowych cen LNG. Na drugim październikowym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski ma poddać pod głosowanie rezolucję z własnej inicjatywy w sprawie tego dokumentu strategicznego.

W lutym 2016 r. Komisja Europejska opublikowała w ramach pakietu na rzecz zrównoważonego bezpieczeństwa energetycznego komunikat w sprawie strategii UE dotyczącej skroplonego gazu ziemnego i magazynowania gazu. Komisja uważa, że poprawa dostępu państw członkowskich UE do importu skroplonego gazu ziemnego (LNG), jak również efektywniejsze transgraniczne magazynowanie gazu pomoże zwiększyć bezpieczeństwo dostaw i zmniejszyć zależność od gazu pochodzącego od jednego dostawcy oraz umożliwi państwom członkowskim czerpanie korzyści z niskich światowych cen LNG. Na drugim październikowym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski ma poddać pod głosowanie rezolucję z własnej inicjatywy w sprawie tego dokumentu strategicznego.