Czytanie przez Parlament projektu budżetu na 2017 r.

19-10-2016

W dniu 26 października 2016 r. Parlament Europejski ma zadecydować, czy i w jaki sposób wprowadzić zmiany do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu UE na 2017 r., przedstawionego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu przygotowanym przez Komisję Budżetową cofnięto wszystkie cięcia zaproponowane przez Radę we wrześniu, a także zwiększono przydziały środków w szeregu obszarów priorytetowych. Ponadto w projekcie rezolucji umieszczono budżet UE na 2017 r. w kontekście omawianej obecnie rewizji wieloletnich ram finansowych, z uwzględnieniem szerszych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska.

W dniu 26 października 2016 r. Parlament Europejski ma zadecydować, czy i w jaki sposób wprowadzić zmiany do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu UE na 2017 r., przedstawionego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu przygotowanym przez Komisję Budżetową cofnięto wszystkie cięcia zaproponowane przez Radę we wrześniu, a także zwiększono przydziały środków w szeregu obszarów priorytetowych. Ponadto w projekcie rezolucji umieszczono budżet UE na 2017 r. w kontekście omawianej obecnie rewizji wieloletnich ram finansowych, z uwzględnieniem szerszych wyzwań, przed którymi stoi Unia Europejska.