Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku

15-11-2016

Na pierwszej listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski zajmie się rocznym sprawozdaniem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2015 i przeprowadzi debatę nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy poświęconym polityce pieniężnej I działaniom w zakresie nadzoru bankowego w strefie euro.

Na pierwszej listopadowej sesji plenarnej Parlament Europejski zajmie się rocznym sprawozdaniem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za rok 2015 i przeprowadzi debatę nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy poświęconym polityce pieniężnej I działaniom w zakresie nadzoru bankowego w strefie euro.