Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

10-01-2017

Na styczniowym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski (PE) ma dokonać wyboru swojego 30. przewodniczącego, który będzie sprawował swój urząd do następnych europejskich wyborów parlamentarnych mających się odbyć w 2019 r. Przewodniczący pełni ważną i coraz bardziej widoczną funkcję w strukturach instytucji Unii Europejskiej (UE) i na arenie międzynarodowej, co odzwierciedla wpływową rolę Parlamentu jako współustawodawcy i podmiotu kształtującego politykę UE.

Na styczniowym posiedzeniu plenarnym Parlament Europejski (PE) ma dokonać wyboru swojego 30. przewodniczącego, który będzie sprawował swój urząd do następnych europejskich wyborów parlamentarnych mających się odbyć w 2019 r. Przewodniczący pełni ważną i coraz bardziej widoczną funkcję w strukturach instytucji Unii Europejskiej (UE) i na arenie międzynarodowej, co odzwierciedla wpływową rolę Parlamentu jako współustawodawcy i podmiotu kształtującego politykę UE.