Program „Kreatywna Europa” w połowie okresu realizacji

24-02-2017

Program „Kreatywna Europa” jest jedynym programem unijnym ukierunkowanym bezpośrednio na działalność kulturalną. Pod koniec 2017 r. Komisja Europejska ma przedstawić obowiązkową śródokresową ocenę programu Na pierwszym marcowym posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim odbędzie się dyskusja na temat sprawozdania z własnej inicjatywy poświęconego wdrażaniu tego programu.

Program „Kreatywna Europa” jest jedynym programem unijnym ukierunkowanym bezpośrednio na działalność kulturalną. Pod koniec 2017 r. Komisja Europejska ma przedstawić obowiązkową śródokresową ocenę programu Na pierwszym marcowym posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim odbędzie się dyskusja na temat sprawozdania z własnej inicjatywy poświęconego wdrażaniu tego programu.