Prospekty emisyjne dla inwestorów

29-03-2017

Prospekty emisyjne to wymagane prawem dokumenty zawierające informacje, które są niezbędne inwestorom do dokonania świadomej oceny sytuacji emitenta oraz praw związanych z emitowanymi papierami wartościowymi. Unijni współprawodawcy osiągnęli porozumienie co do projektu rozporządzenia mającego zastąpić obowiązującą obecnie dyrektywę. Porozumienie to ma zostać poddane pod głosowanie podczas pierwszej kwietniowej sesji plenarnej.

Prospekty emisyjne to wymagane prawem dokumenty zawierające informacje, które są niezbędne inwestorom do dokonania świadomej oceny sytuacji emitenta oraz praw związanych z emitowanymi papierami wartościowymi. Unijni współprawodawcy osiągnęli porozumienie co do projektu rozporządzenia mającego zastąpić obowiązującą obecnie dyrektywę. Porozumienie to ma zostać poddane pod głosowanie podczas pierwszej kwietniowej sesji plenarnej.