Liberalizacja wiz wobec Ukrainy

29-03-2017

W oparciu o rozmowy w sprawie liberalizacji systemu wizowego Komisja Europejska proponuje zniesienie obowiązku wizowego dla 45 mln obywateli Ukrainy. Równocześnie Unia Europejska dokonała przeglądu mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego, wzmacniając zabezpieczenia, jakie mają być stosowane do wszystkich umów o liberalizacji systemu wizowego.

W oparciu o rozmowy w sprawie liberalizacji systemu wizowego Komisja Europejska proponuje zniesienie obowiązku wizowego dla 45 mln obywateli Ukrainy. Równocześnie Unia Europejska dokonała przeglądu mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego, wzmacniając zabezpieczenia, jakie mają być stosowane do wszystkich umów o liberalizacji systemu wizowego.