Elementy europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020

07-06-2017

Artykuł 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Unia powinna prowadzić działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zmniejszaniu dysproporcji regionalnych. Polityka spójności UE ma na celu realizację tych celów. Podczas czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ma zostać poddane pod głosowanie sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie elementów polityki spójności na okres po roku 2020. Przedstawiono w nim zarys priorytetów przyszłej polityki spójności.

Artykuł 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że Unia powinna prowadzić działania służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz zmniejszaniu dysproporcji regionalnych. Polityka spójności UE ma na celu realizację tych celów. Podczas czerwcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego ma zostać poddane pod głosowanie sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie elementów polityki spójności na okres po roku 2020. Przedstawiono w nim zarys priorytetów przyszłej polityki spójności.