Wspólne minimalne normy w postępowaniu cywilnym

27-06-2017

Od 2015 r. państwa członkowskie muszą przyjmować większość orzeczeń w sprawach cywilnych z innych krajów UE bez dokonywania przeglądu ich zawartości (zniesienie procedury exequatur). Pojawiły się w związku z tym obawy dotyczące konieczności zadbania o to, by postępowanie cywilne w poszczególnych państwach UE było zgodne ze wspólnymi minimalnymi normami. W lipcu Parlament Europejski ma głosować nad sprawozdaniem, w którym wzywa się Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie tego rodzaju norm, co mogłoby stanowić pierwszy krok ku europejskiemu kodeksowi postępowania cywilnego.

Od 2015 r. państwa członkowskie muszą przyjmować większość orzeczeń w sprawach cywilnych z innych krajów UE bez dokonywania przeglądu ich zawartości (zniesienie procedury exequatur). Pojawiły się w związku z tym obawy dotyczące konieczności zadbania o to, by postępowanie cywilne w poszczególnych państwach UE było zgodne ze wspólnymi minimalnymi normami. W lipcu Parlament Europejski ma głosować nad sprawozdaniem, w którym wzywa się Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie tego rodzaju norm, co mogłoby stanowić pierwszy krok ku europejskiemu kodeksowi postępowania cywilnego.