Sprawozdanie za 2016 r. w sprawie Turcji

27-06-2017

Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją w sprawie sprawozdania Komisji za 2016 r. w sprawie Turcji. Długoletnie stosunki między UE a Turcją, choć mają priorytetowy charakter dla obu stron, ostatnio znacznie się pogorszyły, a rozmowy o akcesji mogą utknąć w martwym punkcie.

Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją w sprawie sprawozdania Komisji za 2016 r. w sprawie Turcji. Długoletnie stosunki między UE a Turcją, choć mają priorytetowy charakter dla obu stron, ostatnio znacznie się pogorszyły, a rozmowy o akcesji mogą utknąć w martwym punkcie.