Konwencja stambulska: narzedzie przeciwdzialania przemocy wobec kobiet i dziewczat

05-09-2017

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) jest pierwszym instrumentem w Europie ustanawiającym prawnie wiążące normy służące zapobieganiu przemocy ze względu na płeć, ochronie ofiar i karaniu sprawców przemocy. UE podpisała konwencję w czerwcu 2017 r., ale jej przystąpienie do tej umowy wymaga zgody Parlamentu Europejskiego. W oczekiwaniu na formalny wniosek Rady o wyrażenie zgody Parlament planuje przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem okresowym na temat tego procesu we wrześniu 2017 r.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) jest pierwszym instrumentem w Europie ustanawiającym prawnie wiążące normy służące zapobieganiu przemocy ze względu na płeć, ochronie ofiar i karaniu sprawców przemocy. UE podpisała konwencję w czerwcu 2017 r., ale jej przystąpienie do tej umowy wymaga zgody Parlamentu Europejskiego. W oczekiwaniu na formalny wniosek Rady o wyrażenie zgody Parlament planuje przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem okresowym na temat tego procesu we wrześniu 2017 r.