Inteligentne granice – unijny system wjazdu/wyjazdu

23-10-2017

W odpowiedzi na zwiększony napływ podróżnych oraz ze względu na nową sytuację w zakresie bezpieczeństwa Komisja od wielu lat planuje wprowadzić system zintegrowanego zarządzania granicami. Proponowany system wjazdu/wyjazdu ma na celu utworzenie bazy danych, w której przechowywane będą informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu podróżnych z państw trzecich. Po zawarciu porozumienia politycznego z Radą Parlament będzie prawdopodobnie głosował nad odnośnymi aktami w październiku.

W odpowiedzi na zwiększony napływ podróżnych oraz ze względu na nową sytuację w zakresie bezpieczeństwa Komisja od wielu lat planuje wprowadzić system zintegrowanego zarządzania granicami. Proponowany system wjazdu/wyjazdu ma na celu utworzenie bazy danych, w której przechowywane będą informacje dotyczące wjazdu i wyjazdu podróżnych z państw trzecich. Po zawarciu porozumienia politycznego z Radą Parlament będzie prawdopodobnie głosował nad odnośnymi aktami w październiku.