Czytanie przez Parlament projektu budżetu na 2018 r.

23-10-2017

Podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski ma zadecydować, czy i w jaki sposób wprowadzić zmiany do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu UE na 2018 r., przedstawionego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu przyjętym przez Komisję Budżetową cofnięto wszystkie cięcia zaproponowane przez Radę. Ponadto zwiększono w nim przydziały środków na rzecz szeregu programów priorytetowych Parlamentu, związanych z trwałym wzrostem gospodarczym, zatrudnieniem – szczególnie zatrudnieniem młodzieży – bezpieczeństwem i zmianą klimatu.

Podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego Parlament Europejski ma zadecydować, czy i w jaki sposób wprowadzić zmiany do stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu UE na 2018 r., przedstawionego przez Komisję Europejską. W sprawozdaniu przyjętym przez Komisję Budżetową cofnięto wszystkie cięcia zaproponowane przez Radę. Ponadto zwiększono w nim przydziały środków na rzecz szeregu programów priorytetowych Parlamentu, związanych z trwałym wzrostem gospodarczym, zatrudnieniem – szczególnie zatrudnieniem młodzieży – bezpieczeństwem i zmianą klimatu.