Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych

23-10-2017

Nowe ramy prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji (STS) mają wpływ na ogólne ramy ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Komisja zaproponowała stosowną zmianę obowiązującego rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych w celu dostosowania profili zatrzymania ryzyka, tak aby właściwie odzwierciedlić szczególne cechy sekurytyzacji STS. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego.

Nowe ramy prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji (STS) mają wpływ na ogólne ramy ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Komisja zaproponowała stosowną zmianę obowiązującego rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych w celu dostosowania profili zatrzymania ryzyka, tak aby właściwie odzwierciedlić szczególne cechy sekurytyzacji STS. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego październikowego posiedzenia plenarnego.