Walka z niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych

05-12-2017

Dyrektywa 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, przyjęta w grudniu 2011 r., ustanawia minimalne normy dotyczące definiowania takich przestępstw i kar za nie, jak również przepisy służące lepszemu zapobieganiu takim przestępstwom i lepszej ochronie ofiar. Podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem w sprawie stosowania dyrektywy.

Dyrektywa 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, przyjęta w grudniu 2011 r., ustanawia minimalne normy dotyczące definiowania takich przestępstw i kar za nie, jak również przepisy służące lepszemu zapobieganiu takim przestępstwom i lepszej ochronie ofiar. Podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić debatę nad sprawozdaniem w sprawie stosowania dyrektywy.