Realizacja filaru socjalnego

05-12-2017

Europejski filar praw socjalnych (filar socjalny) został proklamowany i podpisany przez Komisję, Radę i Parlament Europejski w dniu 17 listopada 2017 r. na Szczycie Społecznym w Göteborgu. Najważniejszym wyzwaniem pozostaje przybliżenie tych ram odniesienia wszystkim obywatelom UE. Z uwagi na ograniczone kompetencje UE w dziedzinie społecznej odpowiedzialność za realizację filaru spoczywa na państwach członkowskich, które mają współpracować z partnerami społecznymi. Parlament wielokrotnie apelował o skoncentrowanie się na trzech elementach podczas realizowania filaru: uwzględnienie cyklu życia, zarządzanie i finansowanie. Na grudniowym posiedzeniu plenarnym Komisja i Rada mają wygłosić oświadczenia przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej, na którym będą prowadzone dalsze dyskusje na temat wymiaru społecznego UE, w tym edukacji.

Europejski filar praw socjalnych (filar socjalny) został proklamowany i podpisany przez Komisję, Radę i Parlament Europejski w dniu 17 listopada 2017 r. na Szczycie Społecznym w Göteborgu. Najważniejszym wyzwaniem pozostaje przybliżenie tych ram odniesienia wszystkim obywatelom UE. Z uwagi na ograniczone kompetencje UE w dziedzinie społecznej odpowiedzialność za realizację filaru spoczywa na państwach członkowskich, które mają współpracować z partnerami społecznymi. Parlament wielokrotnie apelował o skoncentrowanie się na trzech elementach podczas realizowania filaru: uwzględnienie cyklu życia, zarządzanie i finansowanie. Na grudniowym posiedzeniu plenarnym Komisja i Rada mają wygłosić oświadczenia przed grudniowym szczytem Rady Europejskiej, na którym będą prowadzone dalsze dyskusje na temat wymiaru społecznego UE, w tym edukacji.