Handel elektroniczny: zakaz nieuzasadnionych praktyk blokowania geograficznego i dyskryminacji klientów

31-01-2018

W maju 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie, które zakazuje internetowym sprzedawcom towarów fizycznych oraz niektórych rodzajów usług i treści dostarczanych drogą elektroniczną dyskryminowania klientów ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas pierwszego lutowego posiedzenia plenarnego.

W maju 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała nowe rozporządzenie, które zakazuje internetowym sprzedawcom towarów fizycznych oraz niektórych rodzajów usług i treści dostarczanych drogą elektroniczną dyskryminowania klientów ze względu na przynależność państwową lub miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas pierwszego lutowego posiedzenia plenarnego.