Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych i upoważnienie EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich

31-01-2018

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała poprawki do rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych i decyzji o przyznawaniu gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (upoważnienie do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich). Porozumienie w sprawie propozycji, osiągnięte po ośmiu miesiącach trójstronnych negocjacji, będzie podlegało głosowaniu potwierdzającemu podczas pierwszego posiedzenia lutowego.

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała poprawki do rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych i decyzji o przyznawaniu gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty inwestycyjne poza granicami Unii (upoważnienie do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich). Porozumienie w sprawie propozycji, osiągnięte po ośmiu miesiącach trójstronnych negocjacji, będzie podlegało głosowaniu potwierdzającemu podczas pierwszego posiedzenia lutowego.